Үйлчилгээний танилцуулга
ТиДиБи Онлайн үйлчилгээ нь интернэтэд холбогдсон дурын
төхөөрөмж ашиглан https://www.ebank.mn сайт болон гар утасны
аппликейшнээр дамжуулан банкны боломжит бүх үйлчилгээг 24/7
авах боломжийг танд олгоно.
ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
КАРТ
Харилцагчийн бүртгэлтэй утасны дугаар,
Картын мэдээлэл харах
и-мэйл хаяг засварлах
Картын гүйлгээний хуулга харах
Нэвтрэх нууц үг, гүйлгээний нууц үг солих
Картын төлөв өөрчлөх
Тогтмол ханддаг төхөөрөмж хянах, устгах
Картын лимит, үндсэн данс засварлах
Карт захиалах
Картын пин код авах
Картын интернэт пин код идэвхжүүлэх
ДАНС
ЗЭЭЛ
Дансны үлдэгдлийн мэдээлэл, график
харах /валют, актив пассиваар ялгах/
Зээлийн мэдээлэл, төлбөрийн хуваарь харах,
Дансны тохиргоо /данс нэмэх, хасах/
төлөлт хийх
Дансны хуулга харах, татах
Хадгаламж барьцаалсан зээл авах, хаах
Дансны тодорхойлолт авах
Зээлийн шугамын эрхээс зээл авах
Иргэдийн харилцах, хадгаламжийн
Зээлийн хүсэлт илгээх
данс нээх
Дансанд битүүмж тавих
Хадгаламжийн хугацаа сунгах,
ҮНЭТ ЦААС
хугацаагүй хадгаламжийг хугацаатай
хадгаламж руу шилжүүлэх
МХБ дээрх үнэт цаасны арилжааг ямар ч
хоцрогдолгүйгээр нэг самбараас харах
боломжтой
Үнэт цаасны төлбөр тооцооны данснуудаасаа
ГҮЙЛГЭЭ
онлайнаар зарлага гаргах боломжтой
Үнэт цаасны суурь болон техник
Шуурхай шилжүүлэг хийх
шинжилгээ хийх боломжтой
Өөрийн данс хооронд гүйлгээ хийх
Хувьцааны мэдээлэл, захиалга,
ХХБанк дотор гүйлгээ хийх
захиалгын сан харах
Банк хооронд гүйлгээ хийх
Үнэт цаас захиалах
Гадаад шилжүүлэг хийх
Багц гүйлгээ хийх
Цалингийн багц гүйлгээ хийх
ДААТГАЛ
Зөвшөөрлийн дараалал, комбинаци
бүхий гүйлгээ
Даатгалын мэдээлэл, лавлагаа
Загвар хадгалж, хадгалсан загвараас
Даатгалын гэрээний мэдээлэл
гүйлгээ хийх
Даатгалын төлбөрийн хуваарь
БУСАД:
ХЭРХЭН ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ ВЭ?
Үйлчилгээний хүсэлт илгээх
1. Харилцагч Та интернэт банкны үйлчилгээнд 3
Урамшууллын мэдээлэл авах
төрлөөр зайнаас бүртгүүлэх боломжтой
Хадгаламж, зээл, ханшийн тооцоолуур
АТМ, салбарын байршил харах
ДАН системээр баталгаажуулж ТиДиБи Онлайн
Нууц үгийн блок гаргах
үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой
/ХХБ-ны
Нууц үг шинээр үүсгэх
харилцагч эсэхээс үл хамааран/ Бүртгүүлэх зааврыг
Мэдэгдлүүд
эндээс авна уу.
E-Account
үйлчилгээгээр
ТиДиБи Онлайн
үйлчилгээнд бүртгүүлэх /ХХБ-ны харилцагч эсэхээс
ХАМГААЛАЛТ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
үл хамааран/. Бүртгүүлэх зааврыг эндээс авна уу.
Үйлчилгээний ашиглах вэб сайт нь гадны
Бүртгэлтэй и-мэйл хаягаасаа хандан ТиДиБи
халдлагаас сэргийлсэн хамгаалалттай
Онлайн үйлчилгээнд бүртгүүлэх. Хэрэв Та ХХБ-ны
(verified by Thawte) бөгөөд бид харилцагчдадаа нэг
харилцагч бол манай банкны info@ tdbm.mn и-мэйл
удаагийн нууц үг үүсгэгч Васко төхөөрөмж болон
хаягт банканд бүртгэлтэй и-мэйл хаягаасаа хандан
OTP аппликэйшнийг ашиглахыг санал болгодог.
зөвхөн дансны мэдээлэл харах эрхтэй ТиДиБи
Ингэснээр харилцагч нэвтрэх нууц үгээ алдах эрсдэлээс
Онлайн үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой.
найдвартай сэргийлэгдэх юм. Нэг удаагийн нууц үгийн
талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу.
2. Эсвэл өөрт ойр ХХБанкны салбарт хандана уу.
ГҮЙЛГЭЭ ХИЙХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ
Өөрийн данс хоорондын гүйлгээ
7/24
Худалдаа, хөгжлийн банкны данс хоорондын гүйлгээ
7/24
Банк хоорондын гүйлгээ
3 сая
7/24
Ажлын өдөр
3 саяаас дээш
09:00-16:00 цаг
Ажлын өдөр
Гадаадын банкны данс руу хийх гүйлгээ
09:00-15:00 цаг
Валютын хөрвүүлэгтэй гүйлгээ
-
Энгийн
7/24
Ажлын өдөр
Хэлцэлтэй
09:00-18:00 цаг