Танилцуулга
ТиДиБи Онлайн үйлчилгээ нь интернэтэд холбогдсон дурын төхөөрөмж ашиглан https://www.ebank.mn сайт
болон гар утасны аппликэйшнээр дамжуулан банкны боломжит бүх үйлчилгээг 24/7 авах боломжийг танд
олгоно.
ТиДиБи Онлайн үйлчилгээний боломжууд
1.
Харилцагчийн мэдээлэл
Харилцагчийн бүртгэлтэй утасны дугаар, и-мэйл хаяг засварлах
Нэвтрэх нууц үг, гүйлгээний нууц үг солих
Тогтмол ханддаг төхөөрөмж хянах, устгах
2.
Данс
Дансны үлдэгдлийн мэдээлэл, график харах /валют, актив пассиваар ялгах/
Дансны тохиргоо /данс нэмэх, хасах/
Дансны хуулга харах, татах
Дансны тодорхойлолт авах
Иргэдийн харилцах, хадгаламжийн данс нээх
Дансанд битүүмж тавих
Хадгаламжийн хугацаа сунгах, хугацаагүй хадгаламжийг хугацаатай хадгаламж руу шилжүүлэх
3.
Гүйлгээ
Шуурхай шилжүүлэг хийх
Өөрийн данс хооронд гүйлгээ хийх
ХХБ дотор гүйлгээ хийх
Банк хооронд гүйлгээ хийх
Гадаад шилжүүлэг хийх
Багц гүйлгээ хийх
Цалингийн багц гүйлгээ хийх
Зөвшөөрлийн дараалал, комбинаци бүхий гүйлгээ
Загвар хадгалж, хадгалсан загвараас гүйлгээ хийх
Moneygram гүйлгээ илгээх, хүлээн авах
Интернэт банкаар хийгдсэн гүйлгээ лавлах
Тогтмол шилжүүлэг үүсгэх, засварлах
Валютын арилжаа хийх
Гааль, татварын төлбөр төлөх
Хэрэглээний төлбөр /Билл/ төлөх
4.
Карт
Картын мэдээлэл харах
Картын гүйлгээний хуулга харах
Картын төлөв өөрчлөх
Картын лимит, үндсэн данс засварлах
Карт захиалах
Картын пин код авах
Картын интернэт пин код идэвхжүүлэх
5.
Зээл
Зээлийн мэдээлэл, төлбөрийн хуваарь харах, төлөлт хийх
Хадгаламж барьцаалсан зээл авах, хаах
Зээлийн шугамын эрхээс зээл авах
Зээлийн хүсэлт илгээх
6.
Үнэт цаас
МХБ дээрх үнэт цаасны арилжааг ямар ч хоцрогдолгүйгээр нэг самбараас харах
Үнэт цаасны төлбөр тооцооны данснуудаасаа онлайнаар зарлага гаргах
Үнэт цаасны суурь болон техник шинжилгээ хийх
Хувьцааны мэдээлэл, захиалга, захиалгын сан харах
Үнэт цаас захиалах
Үнэт цаас худалдах, худалдан авах захиалгын лавлагаа
7. Даатгал
Даатгалын мэдээлэл, лавлагаа
Даатгалын гэрээний мэдээлэл
Даатгалын төлбөрийн хуваарь
8. Бусад:
Үйлчилгээний хүсэлт илгээх
Урамшуулалын мэдээлэл авах
Хадгаламж, зээл, ханшийн тооцоолуур
АТМ, сарбарын байршил харах
Нууц үгийн блок гаргах
Нууц үг шинээр үүсгэх
Мэдэгдлүүд
Хэрхэн хэрэглэгч болох вэ?
1. Харилцагч та интернэт банкны үйлчилгээнд 3 төрлөөр зайнаас бүртгүүлэх боломжтой
ДАН системээр баталгаажуулж ТиДиБи Онлайн үйлчилгээнд бүртгүүлэх боломжтой /ХХБ-ны
харилцагч мөн, биш эсэхээс үл хамааран/. Бүртгүүлэх зааврыг эндээс авна уу.
E-Account үйлчилгээгээр ТиДиБи Онлайн үйлчилгээнд бүртгүүлэх /ХХБ-ны харилцагч мөн, биш
эсэхээс үл хамааран/. Бүртгүүлэх зааврыг эндээс авна уу.
Бүртгэлтэй и-мэйл хаягаасаа хандан ТиДиБи Онлайн үйлчилгээнд бүртгүүлэх. Хэрэв та ХХБ-ны
харилцагч бол манай банкны info@tdbm.mn и-мэйл хаягт банкинд бүртгэлтэй и-мэйл хаягаасаа
хандан зөвхөн дансны мэдээлэл харах эрхтэй ТиДиБи Онлайн үйлчилгээнд бүртгүүлэх
боломжтой.
2. Эсвэл өөрт ойр ХХБанкны салбарт хандана уу.
Хамгаалалт, аюулгүй байдал
Үйлчилгээний ашиглах вэб сайт маань гадны халдлагаас сэргийлсэн хамгаалалттай (verified by Thawte) мөн
төлбөрийн картын аюулгүй байдлын олон улсын PCI DSS стандартыг хангаж ажилладаг бөгөөд бид
харилцагчдадаа нэг удаагийн нууц үг үүсгэгч Васко төхөөрөмж болон OTP аппликэшныг ашиглахыг санал
болгодог. Ингэснээр харилцагч нэвтрэх нууц үгээ алдах эрсдлээс найдвартай сэргийлэх юм. Нэг удаагийн
нууц үгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу.
Гүйлгээ хийх цагийн хуваарь
Өөрийн данс хоорондын гүйлгээ
7/24
Худалдаа, хөгжлийн банкны данс хоорондын гүйлгээ
7/24
Банк хоорондын гүйлгээ
3 сая ₮
7/24
3 сая ₮-өөс дээш
Ажлын өдөр 09:00-16:00 цаг
Гадаадын банкны данс руу хийх гүйлгээ
Ажлын өдөр 09:00-15:00 цаг
Валютын хөрвүүлэгтэй гүйлгээ
Энгийн
7/24
Хэлцэлтэй
Ажлын өдөр 09:00-18:00 цаг