• Та өмнө нь Cardcentre.mn ашиглан дансны, картын хуулгаа хардаг байсан бол Cardcentre.mn дээр ашигладаг байсан картын, дансны дугаарыг хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр, нууц үгээ ашиглан нэвтэрнэ үү.
  • Та өмнө нь Ebank.mn эсвэл мобайл банк ашиглаж байсан бол өмнөх хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр, нууц үгээ ашиглан орно уу.